AUTO-MIKULOV, Petr Radkovič, s.r.o.
Dukelská 1492/1, 692 01  Mikulov
Telefon: +420 519 510 854
E-mail: obchod@auto-mikulov.cz

Kalendář péče o vůz

Servisní intervaly vozů ŠKODA


Na vozy ŠKODA se vztahují buď pevné servisní intervaly s označením QG0 a QG2 nebo prodloužený servisní interval s proměnnými intervaly s označením QG1. Přitom platí následující pravidla:

 

Pevné servisní intervaly QG0

U vozů modelové řady Favorit, Felicia, Octavia Tour a Fabia:

  • výměna motorového oleje každých 15 000 km nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve. U vozů Felicia s dieselovým motorem je interval výměny motorového oleje každých 7 500 km nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve
  • servisní prohlídka vozu každých 30 000 km nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve

U vozů modelové řady Octavia, Roomster a Nová Fabia:

  • výměna motorového oleje každých 15 000 km nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve
  • servisní prohlídka vozu každých 30 000 km nebo po 2 letech, podle toho, co nastane dříve


Pevné servisní intervaly QG2

  • výměna motorového oleje každých 15 000 km nebo 1 rok podle toho, co nastane dříve
  • po každých 30 000 km nebo 2 letech provést servisní prohlídku, přičemž servisní prohlídka zahrnuje vždy výměnu motorového oleje

 

Proměnlivý servisní interval QG1

  • proměnlivý servisní interval je závislý na intenzitě provozu vozidla a místních podmínkách, ve kterých je vozidlo provozováno
  • servisní prohlídka se provádí podle ukazatele proměnlivých servisních intervalů, avšak nejpozději po 2 letech

Displej proměnlivé délky servisních intervalů vždy včas upozorní na termín servisní prohlídky.

Informaci o tom, jaký servisní interval je nastaven na Vašem voze, naleznete na datovém štítku v servisní knížce (viz obrázek). Podrobnější informace týkající se servisních intervalů jsou uvedeny v palubní literatuře, která je součástí každého vozu, nebo se informujte u nejbližšího autorizovaného servisního partnera ŠKODA.